Tìm hiểu về âm dương ngũ hành

ngu hanh

106. Thế nào là âm dương, ngũ hành?

1. Thế nào là “Âm dương”?

Âm và dương theo khái niệm cổ sơ không phải là vật chất cụ thể, không gian cụ thể mà là thuộc tính của mọi hiện tượng, mọi sự vật trong toàn vũ trụ cũng như trong từng tế bào, từng chi tiết. Âm và dương là hai mặt đối lập, mâu thuẫn thống nhất, trong dương có mầm mống của âm và ngược lại.

2. Thế nào là “Ngũ hành”?

Theo thuyết duy vật cổ đại, tất cả mọi vật chất cụ thể được tạo nên trong thế giới này đều do năm yếu tố ban đầu là nước, lửa, đất, cây cỏ và kim loại. Tức năm hành thuỷ, hoả, thổ, mộc, kim. Để giúp các bạn dể nhớ ngũ hành tương sinh và tương khắc, chúng tôi nêu thí dụ mộc mạc đơn giản theo vần thơ như sau:

Ngũ hành sinh: thuộc lẽ thiên nhiên.

Nhờ nước cây xanh mọc lớn lên (thuỷ sinh mộc)
Cây cỏ làm mồi nhen lửa đỏ (mộc sinh hoả)
Tro tàn tích lại đất vàng thêm (hoả sinh thổ)
Lòng đất tạo nên kim loại trắng (thổ sinh kim)
Kim loại vào lò chảy nước đen (kim sinh thuỷ)

Ngũ hành tương khắc: lẽ xưa nay

Rễ cỏ đâm xuyên lớp đất dày (mộc khắc thổ)
Đất đắp đê cao ngăn nước lũ (thổ khắc thuỷ)
Nước dội nhiều nhanh dập lửa ngay (thuỷ khắc hoả)
Lửa lò nung chảy đồng sắt thép (hoả khắc kim)
Thép cứng rèn dao chặt cỏ cây (kim khắc mộc)

Thuyết âm dương

Căn cứ nhận xét lâu đời về giới thiệu tự nhiên, người xưa đã nhận xét thấy sự biến hoá không ngừng của sự vật (thái cực sinh lưỡng nghi, lương nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Lưỡng nghi là âm và dương, tứ tượng là thái âm, thái dương, thiếu âm và thiếu dương. Bát quái là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn và đoài).
Người ta còn nhận xét thấy rằng cơ cấu của sự biến hoá không ngừng đó là ức chế lẫn nhau, giúp đỡ, ảnh hưởng lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau và thúc đẩy lẫn nhau.

Để biểu thị sự biến hoá không ngừng và qui luật của sự biến hoá đó, người xưa đặt ra “thuyết âm dương”.
Âm dương không phải là thứ vật chất cụ thể nào mà thuộc tính mâu thuẫn nằm trong tất cả mọi sự vật, nó giải thích hiện tượng mâu thuẫn chi phối mọi sự biến hoá và phát triển của sự vật.
Nói chung, phàm cái gì có tính chất hoạt động, hưng phấn, tỏ rõ, ở ngoài, hướng lên, vô hình, nóng rực, sáng chói, rắn chắc, tích cực đều thuộc dương.

Tất cả những cái gì trầm tĩnh, ức chế, mờ tối, ở trong, hướng xuống, lùi lại, hữu hình, lạnh lẽo, đen tối, nhu nhược, tiêu cực đều thuộc âm.

Từ cái lớn như trời, đất, mặt trời, mặt trăng, đến cái nhỏ như con sâu, con bọ, cây cỏ, đều được qui vào âm dương.
Ví dụ về thiên nhiên thuộc dương ta có thể kể: Mặt trời, ban ngày, mùa xuân, hè, đông, nam, phía trên, phía ngoài, nóng, lửa, sáng. Thuộc âm ta có: Mặt trăng, ban đêm, thu, đông, tây, bắc, phía dưới, phía trong, lạnh nước, tối.
Trong con người, dương là mé ngoài, sau lưng, phần trên, lục phủ, khí, vệ; Âm là mé trong, trước ngực và bụng, phần dưới ngũ tạng, huyết, vinh.
Âm dương tuy bao hàm ý nghĩa đối lập mâu thuẫn nhưng còn bao hàm cả ý nghĩa nguồn gốc ở nhau mà ra, hỗ trợ, chế ước nhau mà tồn tại. Trong âm có mầm mống của dương, trong dương lại có mầm mống của âm.
(Trích “Cây thuốc vị thuốc VN.” của Đỗ tất Lợi)

Thuyết ngũ hành

Thuyết ngũ hành về căn bản cũng là một cách biểu thị luật mâu thuẫn đã giới thiệu trong thuyết âm dương, nhưng bổ xung và làm cho thuyết âm dương hoàn bị hơn.
Ngũ hành là : Kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ.
Người xưa cho rằng mọi vật trong vũ trụ đều chỉ cho 5 chất phối hợp nhau mà tạo nên.
Theo tính chất thì thuỷ là lỏng, là nước thì đi xuống, thấm xuống. Hoả là lửa thì bùng cháy, bốc lên.
Mộc là gỗ, là cây thì mọc lên cong hay thẳng.
Kim là kim loại, thuận chiều hay đổi thay.
Thổ là đất thì để trồng trọt, gây giống được.

Tinh thần cơ bản của thuyết ngũ hành bao gồm hai phương diện giúp đỡ nhau gọi là tương sinh và chống lại nhau gọi là tương khắc. Trên cơ sở sinh và khắc lại thêm hiện tượng chế hoá, tương thừa, tương vũ. Tương sinh, tương khắc, chế hoá, tương thừa, tương vũ biểu thị mọi sự biến hoá phức tạp của sự vật.
Luật tương sinh: Tương sinh có nghĩa là giúp đỡ nhau để sinh trưởng. Đem ngũ hành liênhệ với nhau thì thấy 5 hành có quan hệ xúc tiến lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau.

Theo luật tương sinh thì thuỷ sinh mộc, mộc sinh hoả, hoả sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thuỷ, thuỷ lại sinh mộc và cứ như vậy tiếp diễn mãi. Thúc đẩy sự phát triển không bao giờ ngừng. Trong luật tương sinh của ngũ hành còn bao hàm ý nữa là hành nào cũng có quan hệ vệ hai phương diện: Cái sinh ra nó và cái nó sinh ra, tức là quan hệ mẫu tử. Ví dụ kim sinh thuỷ thì kim là mẹ của thuỷ, thuỷ lại sinh ra mộc vậy mộc là con của Thuỷ.

Trong quan hệ tương sinh lại có quan hệ tương khắc để biều hiện cái ý thăng bằng, giữ gìn lẫn nhau.
Luật tương khắc: Tương khắc có nghĩa là ức chế và thắng nhau. Trong qui luật tương khắc thì mộc khắc thổ, thổ lại khắc thuỷ, thuỷ lại khắc hoả, hoả lại khắc kim, kim khắc mộc, và mộc khắc thổ và cứ như vậu lại tiếp diễn mái.
Trong tình trạng bình thường, sự tưong khắc có tác dụng duy trì sự thăng bằng, nhưng nếu tương khắc thái quá thì làm cho sự biến hoá trở lại khác thường.

Trong tương khắc, môĩ hành cũng lại có hai quan hệ:Giữa cái thắng nó và cái nó thắng. Ví dụ mộc thì nó khắc thổ, nhưng lại bị kim khắc nó.
Hiện tượng tương khắc không tồn tại đơn độc; trong tương khắc đã có ngụ ý tương sinh, do đó vạn vật tồn tại và phát triển.
Luật chế hóa: Chế hoá là chế ức và sinh hoá phối hợp với nhau. Trong chế hoá bao gồm cả hiện tượng tương sinh và tương khắc. Hai hiện tượng này gắn liền với nhau.
Lẽ tạo hoá không thể không có sinh mà cũng không thể không có khắc. Không có sinh thì không có đâu mà nảy nở; không có khắc thì phát triển quá độ sẽ có hại. Cần phải có sinh trong khắc, có khắc trong sinh mới vận hành liên tục, tương phản, tương thành với nhau.

Quy luật chế hoá ngũ hành là:

Mộc khắc thổ, thổ sinh kim, kim khắc mộc.
Hoả khắc kim, kim sinh thuỷ, thuỷ khắc hoả.
Thổ khắc thuỷ, thuỷ sinh mộc, mộckhắc thổ.
Kim khắc mộc, mộc sinh hoả, hoả khắc kim.
Thuỷ khắc hoả, hoả sinh thổ, thổ khắc thuỷ.

Luật chế hoá là một khâu trọng yếu trong thuyết ngũ hành. Nó biểu thị sự cân bằng tất nhiên phải thấy trong vạn vật. Nếu có hiện tượng sinh khắc thái quá hoặc không đủ thì sẽ xảy ra sự biến hoá khác thường. Coi bảng dưới đây chúng ta thấy mỗi hành đều có mối liên hệ bốn mặt. Cái sinh ra nó, cái nó sinh ra, cái khắc nó và cái bị nó khắc.

Ví dụ: Mộc khắc thổ nhưng thổ sinh kim, kim lại khắc mộc. Vậy như nếu mộc khắc thổ một cách quá đáng, thì con của thổ là km tất nhiên nổi dậy khắc mộc kiểu như con báo thù cho mẹ. Nghĩa là bản thân cái bị có đầy đủ nhân tố chống lại cái khắc nó.Cho nên, mộc khắc thổ là để tạo nên tác dụng chế ức, mà duy trì sự cân bằng. Khắc và sinh đều cần thiết cho sự giữ gìn thế cân bằng trongthiên nhiên.

Cũng trong bảng quan hệ chế hoá, chúng ta thấy mộc sinh hoả; nếu chỉ nhìn hành mộc không thôi, thì như mộc gánh trọng trách gây dựng cho con là hoả, nhưng nhờ có hoả mạnh, hạn chế bớt được sức của kim là một hành khắc mộc. Như vậy mộc sinh con là hoả, nhưng nhờ có con là hoả mạnh mà hạn chế bớt kim làm hại mộc do đó mộc giữ vững cương vị.

Incoming search terms:

  • thuyết ngũ hành
noi mi han quoc nối mi  phun xam long may
Ban kham san khoa được sản xuất hoàn toàn bằng inox dùng trong các bệnh viện dùng để khám chủ yếu cho các chị em phụ nữ. Bàn khám sản khoa Với kết cấu 2 phần đỡ lưng và mặt bàn khám,có chỗ đỡ chân dễ dàng lên xuống Bàn mổ đa năng điện thủy lực OPT 40/1 là một trong những thiết bị có độ thẩm mỹ cao và hiện đại nhất hiện nay Bàn mổ đa năng thủy lực là loại bàn mổ được điều khiển bằng hệ thống thuỷ lực Bàn phẫu thuật với cấu tạo module gồm 9 phần hoạt động an toàn, Bồn rửa tay kỹ thuật viên phòng mổ Được làm bằng polyester tăng cuờng và bọc gel an toàn cho sức khỏe, Bồn rửa tay có Vòi hình cổ ngỗng hoặc vòi thẳng. Bon rua tay phong mo Thiết kế liền khối, không có các cạnh sắc, Bồn rửa tay phòng mổ độ sâu của bồn rửa tay phòng mổ 2 vị trí phù hợp cho rửa tay và cẳng tay. Dao mo dien AARON 3250 có nhiều ưu điểm trong phẫu thuật bởi Dao mo dien cao tan có những đặc tính kỹ thuật ưu việt mà ở nhiều Dao mổ điện cao tần khác khó đạt được. Đèn mổ di động Đèn nhỏ gọn, nhẹ, và điều chỉnh rất dễ dàng, thuận tiện Den mo treo tran là thiết bị đáp ứng tất cả các yêu cầu trong phòng mổ đặc biệt Đèn mổ treo trần LED 2 nhánh ST-LED70D với khả năng chiếu sáng tối ưu. Den phau thuat ST Francis là sự lựa chọn đúng đắn với hiệu quả đầu tư cao. Ghe nha khoa KJ917 thanh lịch, tiện nghi cho nha sĩ, Ghế nha khoa điều chỉnh dễ dàng, hệ thống bánh xe bền bỉ linh hoạt, nệm và da làm cùng vật liệu của ghế bệnh nhân êm ái có chât lượng cao, dễ dàng làm sạch. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp rất nhiều loại Ghe rang nha khoa khác. Meditop còn cung cấp các loại Kinh chi sử dụng trong y tế, các sản phẩm Kính chì của chúng tôi có thể sử dụng làm Kinh chi xquang dùng trong phòng xquang, với các loại Kính chì xquangKinh chi y te tại meditop đảm bảo về chất lượng và phù hợp về giá thành. Đặc biệt còn có Kinh hien vi Olympus Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001. Kính hiển vi Olympus có Hệ thống quang học vô cực. Long ap tre so sinh Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Nguồn điện cung cấp Lồng ấp trẻ sơ sinh 220V/50Hz. Máy điện tim Tự động đo và phân tích kết quả điện tim, May dien tim 3 can Màn hình hiển thị LCD 4 inch độ phân giải 320×240 May do toc do lang mau Tốc độ tối đa 80 mẫu/ giờ. Ngoài ra còn các sản phẩm như May dot dien co tu cung Model: AARON 1250 hay Máy đốt điện cổ tử cung Model: Quantum 2000 của Hãng: Wallach. Đối với các bệnh nhân khó thở đã có May gay me kem tho có thể sử dụng cho người lớn và trẻ em. Máy gây mê kèm thở Có thể gây mê dòng thấp, May gay me tro tho Tích hợp cột đo lưu lượng khí sạch tổng cộng. ĐỐi với May ly tam thì có Máy ly tâm Hettich nổi tiếng với độ bền, ổn định. Đây là thế hệ May phan tich nước tiểu khá phổ biến của hãng Acon trên thị trường. Máy phân tích nước tiểu vận hành đơn giản, chính xác và hiệu quả với chi phí thấp. may rua phim xquang Xuất xứ: Đức, Máy rửa phim xquang Tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003. May sieu am dong vat siêu âm cho lợn, bò, cừu, chó, mèo, dê, ngựa, cá. May sinh hoa ban tu dong 3000 EVOLUTION được trang bị màn hình đồ hoạ tinh thể lỏng kích thước lớn, máy sinh hóa bán tự động hiển thị các menu và đồ thị, thân thiện hơn, dễ sử dụng hơn; Chúng tôi hiện đang cung cấp các sản phẩm của hãng như May soi co tu cung, Hệ thống Máy soi cổ tử cung ới công nghệ Trulight được trang bị nguồn sáng LED. trong y học người ta dùng may tao oxi di dong có hàm lượng cao để giúp cho bệnh nhân hô hấp được tốt hơn. May tho nguoi lon May xet nghiem nuoc tieu Model: Mission U120 Đây là thế hệ Máy xét nghiệm nước tiểu khá phổ biến của hãng Acon trên thị trường. Máy xquang cao tần là sản phẩm cao cấp của hãng ECORAY một hãng có uy tín trong lĩnh vực máy X quang Hàn Quốc. may xquang di dong có Bàn điều khiển Điều khiển bằng vi xử lý với màn hiển thị phím chạm có kích thước 5,7” Chúng tôi cung cấp Máy xquang thường qui Americomp với chất lượng vượt trội cho hình ảnh sắc nét, ổn định, độ bền cao Monitor san khoa được thiết kế cho các yêu cầu đặc biệt trong sản khoa. Monitor theo doi benh nhan sử dụng màn hình TFT màu có độ phân giải cao 12 inches, Monitor theo dõi bệnh nhân hiển thị tới 8 dạng sóng. Đặc điểm Monitor theo dõi cuộc đẻ đơn, đẻ đôi là có hình ảnh rõ ràng, sắc nét. Noi hap tiet trung có kích thước 655(S) x 533(R) x 442(C) mm. và dung tích Nồi hấp ướt tiệt trùng là 24 lít. Tủ âm sâu có Có nhiều model ứng với các dung tích khác nhau. Còn rất nhiều sản phẩm chất lượng tại meditop.vn như tu an toan sinh hoc sử dụng màn hình LCD, hệ điều khiển vi xử lý với nút bấm màng chạm Tu bao quan duoc pham được thiết kế cửa kính trong suốt, thuận tiện cho việc lấy mẫu, rất mỹ quan và khoa học. Tủ bảo quản dược phẩm bảo quản mẫu ở nhiệt độ 2oC đến 8oC. Tu bao quan mau có Chứng chỉ an toàn trong lĩnh vực y tế ISO13485, ISO9001 và Tủ bảo quản máu Model: MED-468 có công suất là 460 lít. Tủ bảo quản mẫu sử dụng Cách nhiệt PU (polyurethane) dày 70 mm ở mặt sau, dày 50mm ở mặt hông. Tu bao quan thuoc AKG 377 được thiết kể chuyên dụng để làm Tu bao quan vac xin. Đặc biệt tại meditop có Tủ bảo quản vắc xin xuất xứ từ đan mạch cực cao cấp và hiện đại. Đảm bảo khi sử dụng Tu bao quan vacxin chất lượng cực cao và rất an toàn Tu bao quan vacxin từ Đan Mạch có đặc điểm Không cần điện, pin hoặc nhiên liệu để chạy tủ Tủ bảo quản vacxin. tu cay vi sinh, Tu dong Đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế Tủ đông đạt Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2003 AC:2007. Tu lanh bao quan vacxin Tủ lạnh bảo quản vacxin Tu lanh tru mau Tủ lạnh trữ máu